درباره ما

رادیو از جمله رسانه هایی است که از گذشته مورد توجه مردم بوده و با اینکه تلویزیون و رسانه های دیگر در رقابت با آن بلند شده اند اما نتوانسته اند جایگاه رادیو را از بین ببرند . ما در سایت خود اخباری که در ارتباط با رادیو می باشد را برای شما گرد هم آورده ایم تا شما را از حاشیه های این رسانه آگاه کنیم